ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου. 

Καλείστε να προσέλθετε στην 23η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α-15127-Μελίσσια) στις 29 του μηνός Νοεμβρίου2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

  .                      

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                              Μελίσσια,23 Νοεμ. 2018 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ                                                                Αριθμ.Πρωτ: 19953

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                           Αρ.Σχεδίου: 4660

 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Καλαμβόκη 2 Α-151 27

 Μελίσσια. 

ΠΡΟΣ

  • Δήμαρχο Πεντέλης: κο Στεργίου - Καψάλη Δημήτριο
  • Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου (όπως ο πίνακας αποδεκτών)
  • Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων: κo Boρέα Γεώργιο (για ψήφιση στο υπ’ αριθμ. 3 θέμα της ημερήσιας διάταξης)
  • Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Ν.Πεντέλης: κο Μιχελακάκη Εμμανουήλ (για ενημέρωση ).
  • Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Πεντέλης: κα Σουτάδη – Καπράλου Χρυσούλα (για ψήφιση στο υπ’ αριθμ. 2 θέμα της ημερήσιας διάταξης)

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Καλείστε να προσέλθετε στην 23η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α-15127-Μελίσσια) στις 29 του μηνός Νοεμβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.   .                      

                                                                                                                       

                                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

                                                                             ΚΟΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

Κοινοποιείται: Μέλη Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων, Προέδρους Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου, Τοπικές Κομματικές Οργανώσεις, Προέδρους Συλλόγων και Σωματείων, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 23ης /29.11.2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  • Επικύρωση πρακτικών 8ης  Τακτικής  Συνεδρίασης έτους 2018

Θέμα 1ο: Αλλαγή τόπου της Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την πραγματοποίηση του απολογισμού πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής έτους 2017

Θέμα 2ο : Λήψη τελικής απόφασης προώθησης τροποποίησης και επέκτασης του σχεδίου σε συνδυασμό με θεραπεία ασυμφωνίας του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και της πραγματικότητας, επί της οριακής οδού 25ης Μαρτίου έμπροσθεν του Ο.Τ. 86 στην περιοχή «Κουφός» της Δ.Κ. Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης ( Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

Θέμα 3ο :Κοπή δύο ( 2 ) δένδρων( πεύκων) στο πεζοδρόμιο της οδού Σικίνου 6 της ΔΚ Μελισσίων ( Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

Θέμα 4ο: 7η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων έτους 2018». (Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής.).

Θέμα 5ο: Αμοιβή πληρεξούσιου Δικηγόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 παρ 3 του ΚΔΚ

Θέμα 6ο: Πρόσληψη προσωπικού με σχέση Ιδιωτικού Δικαίου Δίμηνης Δικαίου Διάρκειας ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ κατά τη χειμερινή περίοδο

Θέμα 7ο: Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 

Θέμα 8ο : Έγκριση όρων και σύναψη προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πεντέλης και του ΑΔΜΗΕ ΑΕ για την εκτέλεση της Προμήθειας « κατασκευή παραλλαγών των εναέριων διασυνδετικών γραμμών μεταφοράς ( Γ.Μ.) 400 kV ΠΑΛΛΗΝΗ-ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ και ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ-ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ»

Θέμα 9ο: Σκοπιμότητα για την εκπόνηση της μελέτης: «Εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) στο Δήμο Πεντέλης» - Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού βάσει του Ν. 4412/2016.

Θέμα 10ο: Σκοπιμότητα για την ανάθεση παροχής επιστημονικής υπηρεσίας: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου στο έργο Ανάπλαση και Αξιοποίηση του παλαιού λατομείου Ραϊκου στο Πεντελικό όρος».

Θέμα 11ο :  Εισήγηση για τον καθορισμό οριστικής δαπάνης χρέωσης αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων στην Ανώνυμη οδό της Δ.Κ. Μελισσίων στα πλαίσια του έργου: «Διάνοιξη της Ανώνυμης οδού ανατολικά του Ο.Τ. Γ294 της 3ης Γειτονιάς της Δ. Κ. Μελισσίων και ανακατασκευή της οδού Λεβιδίου της Δ.Κ. Μελισσίων», Α.Μ. 8/2016Τ.Υ.

Θέμα 12ο: Εισήγηση για τον καθορισμό οριστικής δαπάνης χρέωσης αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων στην οδό Ανδριανουπόλεως της Δ.Κ. Μελισσίων στα πλαίσια του έργου: «Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων και εξωτερικών συνδέσεων ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης έτους 2017», Α.Μ. 9/2017Τ.Υ.

Θέμα 13ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής παροχής γενικών υπηρεσιών

Θέμα 14ο: Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από χρηματικό κατάλογο

Θέμα 15ο: Διαγραφή χρέωσης από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας ετών 2011 και 2012, λόγω μεταβίβασης και βεβαίωσής τους στο όνομα του νέου ιδιοκτήτη

Θέμα 16ο : Διαγραφή χρέωσης από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας ετών 2012, 2013 και 2014, λόγω εξάντλησης συντελεστή δόμησης

Θέμα 17ο: Διαγραφή χρέωσης από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας έτους 2011, λόγω επαναϋπολογισμού και  οίκοθεν εξόφλησής του.

Θέμα 18ο : Παράταση ταφής για τρία ( 3 ) έτη στο Κοιμητήριο Μελισσίων

Θέμα 19ο : Λήψη απόφασης για την καταβολή αποζημίωσης για συμμετοχή σε συνεδριάσεις στον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και στα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Πεντέλης

Θέμα 20ο : Έκτακτη επιχορήγηση Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής

Θέμα 21ο: Έκτακτη επιχορήγηση Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής

Θέμα 22ο: 8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης.» 

Θέμα 23ο : Έγκριση προϋπολογισμού και Ο.Π.Δ. έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης.» 

Θέμα 24ο : 10η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. « Οργανισμός Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Πεντέλης

 

Σημείωση Προέδρου: 1) Λόγω του μεγάλου πλήθους των αναφερόμενων σχετικών, στην εισήγηση του  8ου θέματος της Ημερησίας Διάταξης, σας ενημερώνουμε ότι υπάρχει σχετικός φάκελος στο Γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου προς ενημέρωσή σας.

2) Η εισήγηση του 4ου θέματος της Ημερησίας Διάταξης, θα σας αποσταλεί την Τρίτη 27/11/2018

 

 

Image result for δημοσ πεντελησ


Ο ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ  ΣΤΟΝ ΑΗ ΓΙΩΡΓΗ ΣΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 

 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ    ΑΠΟ ΤΗΝ SISTEMA

Φωτογραφία του χρήστη Με Δόσεις / Me Doseis.

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ      SISTEMA 

 Φωτογραφία του χρήστη Με Δόσεις / Me Doseis.

 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ 

Tηλ. 210 8 027 027   mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

SISTEMA ATEBE  

 

MEΛΕΤΕΣ  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

EIΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Tηλ. 210 8 027 027  

mail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

 ΓΑΜΟΣ ΒΑΠΤΙΣΗ ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ  JASMIN  

THL 693 741 0857

http://jasminevents.gr/   

SISTEMA ATEBE τηλ. κέντρο 2108027027

 

SISTEMA ATEBE τηλ. κέντρο 2108027027

 

 

 

 ΓΑΜΟΣ ΒΑΠΤΙΣΗ ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ  JASMIN  

THL 693 741 0857

http://jasminevents.gr/