Η επένδυση στα φωτοβολταϊκά συνεχίζει να έχει μεγάλο ενδιαφέρον και

είναι μια από τις συμφέρουσες επενδύσεις.

 

Η επένδυση στα φωτοβολταϊκά, τόσο επί εδάφους όσο και επί της στέγης, συνεχίζει να αποτελεί μια ελκυστική και αποδοτική τοποθέτηση κεφαλαίων στην Ελλάδα, παρά τα τελευταία μέτρα της κυβέρνησης. 

Τα ερωτήματα που απασχολούν τους επενδυτές είναι πολλά όπως για παράδειγμα τα νέα μέτρα που επιβάλλουν έκτακτη εισφορά στα «παλιά» έργα φωτοβολταϊκών και μειωμένες τιμές στα καινούργια, είναι επικερδής επένδυση η εγκατάσταση φ/β και υπό ποιες προϋποθέσεις;

Ακόμη και με τις πρόσφατες αλλαγές στον κλάδο των φωτοβολταϊκών, κυρίως της ανακοίνωσης έκτακτης εισφοράς καθώς επίσης τις προηγούμενες μειώσεις τιμών πώλησης παραγόμενης ενέργειας (οι σημερινές τιμές πώλησης για παλαιά έργα είναι 0,180€/kWh για έργα >100kWp και 0,225€/kWh για έργα <100kWp),  οι αποδόσεις χρημάτων των ΦΒ έργων (σε αγροτεμάχιο) παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και η απόσβεση της αντίστοιχης επένδυσης εξακολουθεί να γίνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα. 

Αυτό συμβαίνει επειδή:

α) αλλάζουν τα δεδομένα της αγοράς και

β) σχεδιάζονται νέα επενδυτικά προγράμματα που αντιμετωπίζουν την έκτατη εισφορά και δείχνουν στην πράξη ότι οι φωτοβολταϊκές επενδύσεις είναι ακόμα κερδοφόρες.

 

Α) ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: τα κόστη κατασκευής έχουν μειωθεί σημαντικά, κυρίως τα κόστη του εξοπλισμού. Σε συνδυασμό με την υψηλή ηλιοφάνεια στην Ελλάδα και την, κατά συνέπεια, υψηλή παραγωγή του εκάστοτε ΦΒ πάρκου, μια φωτοβολταϊκή επένδυση στην Ελλάδα αποφέρει τα βέλτιστα κέρδη. Ως αποτέλεσμα, ο επενδυτής κάνει απόσβεση της αρχικής επένδυσής του/της σε περίπου 4 χρόνια (εξαρτάται από το επενδυτικό πρόγραμμα που υιοθετεί).

B) ΝΕΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Σίγουρα τα νέα έκτακτα μέτρα μειώνουν τα έσοδα ενός φβ έργου (πάρκου) έως το τέλος του 2019, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πλέον μια τέτοια επένδυση δεν αποδίδει σημαντικά κέρδη. Το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα είναι το θέμα της χρηματοδότησης για την ολοκλήρωση έργων, η οποία είναι πολύ περιορισμένη.

Σημαντικό είναι το επενδυτικό πρόγραμμα που υιοθετεί ο εκάστοτε επενδυτής. Για παράδειγμα, ας στρέψουμε την προσοχή μας σε ένα πάρκο συνολικής ισχύος 100kWp στην περιοχή της Αττικής με ηλιοφάνεια 1560kWh/έτος/kWp, το οποίο είναι ήδη αδειοδοτημένο και επομένως έχει τιμή πώλησης παραγόμενης ενέργειας κλειδωμένη στα 0,328€/kWh. Συνεπώς η έκτατη εισφορά είναι 27% επί των εσόδων και ας υποθέσουμε στην χειρότερη περίπτωση πρέπει να πληρωθεί για 2 χρόνια (24μήνες). Σε αυτό το παράδειγμα ο επενδυτής έχει υιοθετήσει το επενδυτικό πρόγραμμα που προσφέρει η NeonEnergy, δηλαδή με 25% ίδια κεφάλαια, η NeonEnergy κατασκευάζει Φωτοβολταϊκό Πάρκο ισχύος 100kWp σε ήδη αδειοδοτημένο αγροτεμάχιο πελατών της και το υπόλοιπο 75% δίνεται με πίστωση από τη NeonEnergy. Υπό τέτοιες προϋποθέσεις από το πρώτο χρόνο λειτουργίας του το έργο αποφέρει κέρδη μετά φόρων, εισφορών και αποπληρωμών δανείου. Συνολικά το έργο στην 20ετία αποφέρει 743.993,63€κέρδη μετά φόρων, εισφορών και αποπληρωμών δανείου. Αποδίδει δηλαδή μέσο όρο 60,82% απόδοση επί των ίδιων κεφαλαίων και IRR 32,90%.

Μέσα στη δύσκολη οικονομική κατάσταση που επικρατεί σήμερα, τα φωτοβολταϊκά πάρκα είναι ακόμα μια από τις πιο αποδοτικές και κερδοφόρες επενδύσεις στην Ελλάδα. Προσφέρουν γρήγορη απόσβεση του αρχικού κεφαλαίου και εγγυημένες υψηλές αποδόσεις για 20 χρόνια. Αυτό ακριβώς εξασφαλίζει το ρίσκο της επένδυσης και διασφαλίζει εγγυημένα έσοδα για 20 χρόνια. Η υψηλή ηλιοφάνεια της Ελλάδας σε συνδυασμό με τις ευνοϊκές τιμές της κάνει την επένδυση από τις πιο κερδοφόρες στην Ελλάδα.

Τα φ/β στις στέγες παραμένουν ελκυστικά για τους πολίτες;

Παρά τις πρόσφατες «αναταράξεις» στον κλάδο των φωτοβολταϊκών, οι οποίες προέκυψαν από τις αναθεωρήσεις των σχετικών νομοσχεδίων, και κυρίως, από τις μειώσεις τιμών πώλησης παραγόμενης ενέργειας (όπου στα οικιακά η μείωση ήταν από 0,47€/kWh σε 0,25€/kWh), η NeonEnergy παραμένει αισιόδοξη.

1)      Οι αποδόσεις χρημάτων παραμένουν υψηλά.  Στα 18% παραμένουν οι αποδόσεις χρημάτων για οικιακά έργα παρά τη μείωση στην τιμή πώλησης. Τα σημαντικά κόστη κατασκευής έχουν μειωθεί (κυρίως τα κόστη των φωτοβολταϊκών πλαισίων καθώς και τα εργατικά που αφορούν την υλοποίηση του εκάστοτε έργου). Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και με τις νέες τιμές ο επενδυτής μπορεί να αποσβέσει την επένδυσή του/της σε περίπου 5-6 χρόνια (και εξαρτάται από το επενδυτικό πρόγραμμα που υιοθετεί).

Για παράδειγμα, με τις προηγούμενες ισχύουσες τιμές το κόστος κατασκευής με το κλειδί στο χέρι ήταν περίπου 35.000€ (μέσος όρος της αγοράς) και το έργο αυτό απέδιδε περίπου 7.000€ το έτος. Σήμερα, το κόστος κατασκευής με το κλειδί στο χέρι είναι 18.000€ (μέσος όρος της αγοράς) και το σύστημα αποφέρει 3.800€ ετησίως. Οι αναλογίες είναι άμεσα συγκρίσιμες και η απόσβεση της αρχικής επένδυσης εξακολουθεί να γίνεται σε παρόμοιο χρονικό διάστημα.

2)      Η Ελλάδα έχει από τις πιο προνομιακές τιμολογιακές πολιτικές για τα φωτοβολταϊκά σε όλη την Ευρώπη. Σε άλλες χώρες, όπως είναι η Γερμανία , οι τιμές πώλησης είναι ακόμη πιο χαμηλές  και σε συνδυασμό με την χαμηλή ηλιοφάνεια, οι σχετικές επενδύσεις κάνουν απόσβεση σε 8-11χρόνια.

Η Ελλάδα συνεχίζει να έχει υψηλότερη τιμή σε συνδυασμό με τις πιο υψηλές ηλιοφάνειες στην Ευρώπη, δίνοντας της μια προνομιακή θέση στην παραγωγή ενέργειας και επομένως, στο όφελος που μπορεί ένας επενδυτής να εισπράξει από αυτό.

Το μεγάλο λάθος της αγοράς, το οποίο λάθος προκαλεί την πρώτη, παραπλανητική, ψυχολογική διαταραχή της, είναι η άμεση σύγκριση τιμών αντί για την άμεση σύγκριση απόδοσης χρημάτων.

 Αναμένεται η συνέχιση και η επιπλέον  ανάπτυξη και ωρίμανση της αγοράς των φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα, η οποία θεωρείται από τις πιο κερδοφόρες αγορές της Ευρώπης αλλά και του κόσμου.

Έχουν λύσεις χρηματοδότησης σήμερα οι ενδιαφερόμενοι;

Χρηματοδοτήσεις για ΦΒ πάρκα έρχονται από 3 πηγές:

-          Τράπεζες

-          Μη-τραπεζικοί οργανισμοί

-          Χρηματοδοτικές υπηρεσίες από τον ιδιωτικό τομέα 

Οι προϋποθέσεις δανειοδότησης στην Ελλάδα, όπως και παγκοσμίως, γίνονται όλο και πιο αυστηρές. Σημαντικό ρόλο για την εκάστοτε χρηματοδότησης κατασκευής ενός πάρκου είναι ο προτεινόμενος εξοπλισμός, η αξιοπιστία του επιλεγμένου εγκαταστάτη και τα διαθέσιμα ίδια κεφάλαια που διατίθενται για την επένδυση.

 

Πιθανές λύσεις της αγοράς :

Παρακάτω αναλύονται οι φωτοβολταϊκές λύσεις της, οι οποίες εξαρτώνται από συγκεκριμένους όρουςκαι είναι οι εξής:

o    Λύση 1:Με 150.000€  δίνεται η ευκαιρία σε επενδυτές να αποκτήσουν Φωτοβολταϊκό Πάρκο ισχύος 100kWp αδειοδοτημένο και έτοιμο προς κατασκευή, αποφέροντας 22% μέσο όρο ετήσιας απόδοσης χρημάτων, καθαρά μετά φόρων.

o    Λύση 2: Με 25% ίδια κεφάλαια, κατασκευάζονται  Φωτοβολταϊκό Πάρκο ισχύος 100kWp σε ήδη αδειοδοτημένο αγροτεμάχιο  και το υπόλοιπο 75% δίνεται με πίστωση  ή δανειοδότηση .

o    Λύση 3: Με 50.000€  δίνεται η  ευκαιρία σε υποψήφιους επενδυτές να συμμετέχουν σε Φωτοβολταϊκό Πάρκο με το πρόγραμμα ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ και με απόδοση χρημάτων καθαρά μετά φόρων 19%. Αυτό εξαρτάται από τους συγκεκριμένους οικονομικούς και τεχνικούς παράγοντες του εκάστοτε έργου (για παράδειγμα, μια συμμετοχή των 50.000€ μπορεί να αποφέρει έσοδα 8.250 -10.365€ ετησίως, κέρδη μετά φόρων).

Πηγή : energypress.gr

 

 

 

Ο ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ  ΣΤΟΝ ΑΗ ΓΙΩΡΓΗ ΣΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 

 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ    ΑΠΟ ΤΗΝ SISTEMA

Φωτογραφία του χρήστη Με Δόσεις / Me Doseis.

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ      SISTEMA 

 Φωτογραφία του χρήστη Με Δόσεις / Me Doseis.

 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ 

Tηλ. 210 8 027 027   mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

SISTEMA ATEBE  

 

MEΛΕΤΕΣ  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

EIΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Tηλ. 210 8 027 027  

mail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

SISTEMA ATEBE τηλ. κέντρο 2108027027

 

SISTEMA ATEBE τηλ. κέντρο 2108027027

 

 

 

 ΓΑΜΟΣ ΒΑΠΤΙΣΗ ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ  JASMIN  

THL 693 741 0857

http://jasminevents.gr/